Sản phầm đồ nướng

Sản phầm đồ nướng

Sản phầm đồ nướng

Go to the top

Sản phầm đồ nướng

Tuesday / December 01, 2020 / Admin / Web Design / 0 Bình luận

Nướng là một cách chế biến món ăn. Thực phẩm được đặt vào môi trường có nhiệt độ cao để cho chín với bề ngoài bị cháy để tạo mùi thơm hoặc màu cho thực phẩm.

Có nhiều cách nướng tùy theo tập quán và theo thực phẩm. Ngày xưa người ta nướng bằng cách đặt thực phẩm lên lửa hay vùi trong than hồng. Ngày nay người ta có thể nướng thực phẩm bằng cách đặt thực phẩm vào lò nướng điện hay chảo điện

Bình Luận
x